Puno djelatnosti danas ovisi o kvalitetnom bežičnom pristupu internetu za svoje klijente. No, pružaju li ga zbilja svi?

Mnogi poduzetnici, prije svega vlasnici apartmana, pansiona, kafića, restorana itd., vole istaknuti u svojim objektima kako imaju besplatan WiFi pristup. Dolaskom gostiju često nastupa “hladni tuš” za vlasnike koji se bave ponudom ugostiteljsko-turističkog sadržaja. Gosti se žale na slab signal, pucanje veze, sporo učitavanje stranica, a vi kao vlasnik neugodno se iznenađujete i pokušavate se opravdati pred svojim gostima i smišljate kako da im nadoknadite na drugi način nešto što su mislili da u vašoj ponudi već dobivaju. Naravno, u takvim situacijama nastaju niz neugodnosti koje nisu potrebne niti vama, niti vašim gostima.

Činjenica je kako klasičan besplatni bežični pristup internetu više nije dovoljan za nešto više od obične kućne uporabe na koji će se spojiti jedan do dva uređaja bežično i možda jedan žičano.

Uzmimo za primjer apartmansku zgradu sa 4 apartmana kapaciteta 16 osoba. U takvoj situaciji, vi kao vlasnik apartmana dobivate 16 potencijalnih korisnika koji će se bežično spajati na vašu bežičnu mrežu. Naravno, vrlo je malo vjerojatno kako će njih 16 svi biti spojeni u isto vrijeme i generirati promet, no da ih je spojeno već 8, početi će dolaziti do poteškoća u spajanju i u brzini interneta.

Navedimo još jedan primjer, a taj je da jedna od tih osoba započne preuzimanje neke veće količine podataka putem nekog internet servisa na svoj laptop ili neki drugi mobilni uređaj. Što će se dogoditi sa ostalim gostima? Ostali gosti spojeni na tu mrežu neće biti u mogućnosti otvoriti niti jednu internet stranicu, ili će im pristup istoj biti znatno otežan, jer će im taj jedan korisnik na mreži “uzeti” svu brzinu.

Još jedan nedostatak klasičnog bežičnog interneta je taj što postoji mogućnost da vaši gosti u mreži međusobno vide druge uređaje prisutne na toj mreži, te im čak pokušaju i pristupiti. To je iznimno štetno za vas kao iznajmljivača jer ukoliko se dogodi neovlašteni pristup drugom računalu putem vaše mreže, gosti će vas kao iznajmljivača držati jedinom i odgovornom osobom za nastale posljedice.

Za kraj smo ostavili najbanalniji i najčešći problem slabog bežičnog signala za besplatan pristup internetu, a to su barijere. Najčešće se ovdje radi o fzičkim barijerama koje znatno slabe snagu bežičnog signala. Kako volimo objašnjavati na primjerima, tako ćemo objasniti i ovu situaciju. Imate zgradu sa apartmanima koja se sastoji od prizemlja i dva kata, a vaš internet priključak nalazi se u prizemlju. Kakva će biti kvaliteta bežičnog signala u ostatku zgrade? U prizemlju će kvaliteta signala još biti zadovoljavajuća, no što se događa na ostalim etažama. Na prvom katu, gosti koji se nalaze direktno iznad uređaja će imati vjerojatno solidan signal, no već oni na drugom kraju zgrade će već osjećati probleme u pristupu internetu, dok u 90% slučajeva će gosti na 2. katu imati otežan pristup internetu ili ga uopće neće imati.

KAKO POJAČATI WIFI SIGNAL I RIJEŠITI SVE OVE GORE NAVEDENE PROBLEME? Odgovor je jedan, a to je: WIFI HOTSPOT!

WiFi HotSpot vam omogućuje da napokon riješite problem nekvalitetnog bežičnog pristupa internetu. Sigurno se pitate na koji način?

  • WiFi HotSpot uređaji vam omogućavaju jači i stabilniji bežični pristup internetu od onoga kojega imaju klasični uređaji kojega dobivate od vaših pružatelja internet usluga.
  • Putem WiFi HotSpota postoji mogućnost istovremenog spajanja većeg broja korisnika bez smetnji.
  • Osigurana je privatnost svih korisnika bežične mreže što znači da je onemogućena vidljivost računala u mreži, osim ako vlasnik izričito ne želi drugačije.
  • Postoji mogućnost onemogućivanja pristupa pojedinim internet stranicama i servisima za preuzimanje sadržaja čime se može umanjiti internet brzina ostalim vašim gostima koji su spojeni na mrežu
  • Sa HotSpotom dobivate i pristupnu stranicu prema vizulanom identitetu vašeg apartmana, caffe bara, restorana itd. putem koje se gosti spajaju na vašu mrežu upisivanjem lozinke koju ste im vi dali, a sama stranica se nalazi snimljena na uređaju. Samu pristupnu stranicu možete iskoristiti i za promociju dodatnih sadržaja koje imate u svojoj ponudi.
  • Sa HotSpot-om nemate potrebe za provlačenjem velikog broja kabela kroz vaš objekt.

Činjenica je da tehnologija ide znatno naprijed, vaši klijenti idu ukorak s tom tehnologijom, a vi kao poslovni subjekt morate pratiti potrebe vaših klijenata, posebice ukoliko se bavite turističko-ugostiteljskom djelatnošću.