MikroTik MTCRE Trening Seminar i Certificiranje

MikroTik MTCRE Trening Seminar i Certificiranje

Što je MTCRE?

MTCRE, ili u prijevodu Mikrotik Certified Routing Engineer, je Mikrotik certifikat koji je ponajviše usmjeren ka usmjeravanju prometa, odnosno fokusira se na postavljanje ruta.

Kome je MTCRE namijenjen?

MTCRE je namijenjen prije svega osobama kojesu usko vezane uz IT industriju: mrežne administratore, informatičare, inženjere i sve ostale koji se bave postavljanjem i održavanjem računalnih mreža.

Što vam MTCRE omogućuje?

MTCRE obuhvaća osnove postavljanja ruta, upoznavanje sa konfiguracijom statičkih ruta. Na ovome treningu upoznati ćete se sa konfiguracijom VPN-a, OSPF-a i MME-a na MikroTik uređajima.

Koliko traju seminar i ispit?

MTCRE Seminar traje 4 dana gdje se posljednji dan odvija ispit putem MikroTik web stranice.

Za uspješno polaganje ispita potrebno je imati više od 60% točnih odgovora, a za rješavanje ispita osigurano Vam je 60 minuta. Ispit je na engleskom jeziku. Uvjet za pristupanje ispitu je posjedovanje MTCNA certifikata.

Što je sve uključeno u seminar?

  • MTCRE Trening u trajanju od 4 dana.
  • Polaganje ispita i dodjelu certifikata posljednjeg dana treninga
  • Popust na smještaj
  • Ručak svakoga dana za vrijeme trajanja treninga
  • Svakom polazniku na Poklon hAP Lite MikroTik RouterBoard
  • Besplatan pristup internetu (WiFi)
  • Nagradu za najboljeg polaznika – besplatan inžinjerski trening
  • Mikrotik RouterOS L4 (Level 4) licencu za svakog polaznika nakon uspješno položenog ispita

 Kada se održava seminar i gdje se mogu prijaviti?

Trenutno nema dostupnih termina za održavanje seminara.

Predbilježite se klikom na gumb Prijava.

Prijava