MikroTik MTCWE Trening Seminar i Certificiranje

MikroTik MTCWE Trening Seminar i Certificiranje

Što je MTCWE?

MTCWE, ili u prijevodu MikroTik Certified Wireless Engineer, je Mikrotik certifikat koji je ponajviše usmjeren ka postavljanju i upravljanju bežičnim mrežama putem MikroTik uređaja.

Kome je MTCWE namijenjen?

MTCWE je namijenjen prije svega osobama kojesu usko vezane uz IT industriju: mrežne administratore, informatičare, inženjere i sve ostale koji se bave postavljanjem i održavanjem računalnih mreža.

Što vam MTCWE omogućuje?

MTCWE obuhvaća osnove poput postavljanja bežičnih mreža na MikroTik uređajima, upoznaje vas sa velikom količinom postavki na bežičnim mrežama, o upravljanju klijentima na bežičnoj mreži, o sigurnosti bežične mreže itd.

Isto tako, upoznati ćete se sa Mikrotik proprietary NV2 Protokolom.

Koliko traju seminar i ispit?

MTCWE Seminar traje 4 dana gdje se posljednji dan odvija ispit putem MikroTik web stranice.

Za uspješno polaganje ispita potrebno je imati više od 60% točnih odgovora, a za rješavanje ispita osigurano Vam je 60 minuta. Ispit je na engleskom jeziku. Uvjet za pristupanje ispitu je posjedovanje MTCNA certifikata.

Što je sve uključeno u seminar?

  • MTCWE Trening u trajanju od 4 dana.
  • Polaganje ispita i dodjelu certifikata posljednjeg dana treninga
  • Popust na smještaj
  • Ručak svakoga dana za vrijeme trajanja treninga
  • Svakom polazniku na Poklon hAP Lite MikroTik RouterBoard
  • Besplatan pristup internetu (WiFi)
  • Nagradu za najboljeg polaznika – besplatan inžinjerski trening
  • Mikrotik RouterOS L4 (Level 4) licencu za svakog polaznika nakon uspješno položenog ispita

 Kada se održava seminar i gdje se mogu prijaviti?

Trenutno nema dostupnih termina za održavanje seminara.

Predbilježite se klikom na gumb Prijava.

Prijava